Maya
Maya - materijana energija i lažni identitet
Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Zagrebu › osnove_ucenja › maya-materijana-energija-i-lazhni-identitet

Izvorni je položaj živoga bića duhovan, ali za živo biće koje se poistovjećuje s materijalnim tijelom može se reći da je u mayi. Maya znači „ono što nije”.

U sumrak, sklupčano nam uže može izgledati kao zmija. Zamišljena zmija nije uže, samo smo ih zamijenili. Tako obmanuto mayom, uvjetovano živo biće smatra da je tijelo, a zapravo je duša. Međutim, kako možemo zamijeniti uže za zmiju, ako ne znamo kako izgleda zmija? Poimanje zmije samo po sebi, nije neistinito ili nestvarno. Lažni je identitet neistinit i nestvaran. Na sličan način, materijalno tijelo je proizvod Maye, Gospodinove materijalne energije, koja Mu je podređena, kao što su oblaci proizvod sunca. Uslijed sunčeve topline voda iz oceana isparava i tvori oblake. Kao što je oblak preobrazba sunčeve energije, maya je preobrazba Krišnine duhovne energije. Zato je stvarna; nije lažna, kao što se ponekad zaključuje iz primjera o užetu i zmiji.


Javi prijateljima

‹‹ Prethodni članak: Slobodna volja

›› Sljedeći članak: Veza s materijom