Materijalni svijet
Veza s materijom

Ako imamo trideset godina, prije trideset godina naše tijelo nije postojalo, a nakon pedeset godina više ga neće biti. Slično tome, materijalni se svijet iznova stvara i uništava, kao što se morski valovi pojavljuju i nestaju.

Materijalni je svijet Mayina tvorevina, kao što je i materijalno tijelo. Kada se materijalni svijet očituje, živim se bićima koja ne žele priznati autoritet Svevišnjeg Gospodina pruža prilika da se u materijalnom svijetu pretvaraju da su ono što nisu. Da bi udovoljila njihovim bezbrojnim željama, maya očituje 8 400 000 životnih oblika.

Živo biće u svakom od ovih oblika dolazi pod Mayinu upravu zbog tijela i budući da se nalazi u materiji, djeluje po zakonima Maye. U tijelu psa, mora djelovati kao pas, a u tijelu poluboga, mora djelovati kao polubog. Materijalni svijet je zatvor bez rešetaka i onima koji su u njemu pažnja je stalno usmjerena ka osjetilnom uživanju. Živa bića tako zaboravljaju svoje pravo znanje i nalaze zadovoljstvo u raznim bijednim okolnostima. Niži životni oblici, kao što su biljke i životinje, imaju tako otupjelu svjesnost da ne shvaćaju jesu li sretni ili pate. Svinja je zadovoljna kad jede izmet, jer nešto što bi za za nas bila patnja smatra užitkom.


Javi prijateljima